top of page

Ronald D. Gerste

Ronald D. Gerste, Düsseldorf Üniversitesi’nde tıp ve tarih eğitimi aldıktan sonra, dok­torasını 1994 yılında aynı üniversitede tamamladı. İngiliz ve Amerikan tarihi hakkında yazdığı çok sayıda makale ve kitabın yanı sıra Abraham Lincoln ve John. F. Kennedy’nin biyografilerini de kaleme aldı. Bir dönem gazetecilik yapan Gerste oftalmoloji, iklimbi­lim, tarih, tıp ve tıp tarihi alanlarını kateden disiplinlerarası çalışmalar yapıyor.

Yazarın Kitapları

Hava Nasıl Tarih Yazar - Antikçağdan Günümüze İklim Değişiklikleri ve Felaketler

Hava Nasıl Tarih Yazar - Antikçağdan Günümüze İklim Değişiklikleri ve Felaketler

bottom of page