Kapat

Gizlilik ve Çerez Politikası


Gizlilik Politikası

 1. Genel: Bu Web Sitesini ve içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, kolektifkitap.com Web Sitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”) ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Web Sitesi veya Hizmetlerini kullanmayınız. Web Sitesindeki bazı yerlerin kullanımı özel bir takım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’nin; Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Web Sitesi ve Hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, üyeler dahil, Web Sitesi’ne giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Web Sitesinin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Web Sitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü kişisel bilgiden (ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta, kart bilgileri gibi tüm bilgilerden) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Web Sitesi ve Hizmetlere ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’ın, Kullanıcılar tarafından web sitesine konulan/iletilen içeriğin, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar getirdiğine yönelik bir başvuru/talep/şikayet alması veya söz konusu içeriğin mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal Web Sitesine/ Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’a haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Web Sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesinde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli https ve SSL şifreleme gibi teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Web Sitesinde, Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’nin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’nin erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk, üçüncü kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Kolektif Kitap sorumlu tutulamaz.
 8. Web Sitesi Yardımcı Programları: Kullanıcının Web Sitesi tarafından sunulan bazı Hizmetlerden veya Web Sitesinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu Hizmetlerden/Web Sitesinden yararlanıldığı takdirde, Hizmetten yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Web Sitesi veri tabanına kaydedilebilir. Keza Hizmetlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcıya bazı bilgiler gönderilebilir.
 9. Kişisel Bilgiler: 
  i. Web Sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir Hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, IP bilgileri ve benzeri kişisel veriler Web Sitesine verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel verilerin, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlarla Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’ye açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Web Sitesine açıkladığı, kaydettiği her bilginin, içeriğin Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’ye karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır.

  ii. Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği, Web Sitesinde sunulan Hizmetler ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’yle ilgili amaçlar doğrultusunda veri tabanlarında tasnif edip saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir ancak üçüncü kişilerle kullanıcının açık rızası olmadan doğrudan paylaşamaz. Kullanıcı bu konuda Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’ye açıkça izin vermiştir. Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Web Sitesi aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de bu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla yararlanma hakkına sahiptir.

  iii. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.nin bir sorumluluğu yoktur.
 10. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; Hizmetlerin, Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti.’nin tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler ve benzeri hallerde kullanma iznini de içermektedir.
 11. Ticari İletişim: Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Web Sitesine veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Ret talepleri Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti. tarafından en geç üç (3) iş günü içinde işleme alınacaktır. Ret yolları, göndericisinin Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti. olduğu elektronik iletilerde gösterilir.
 12. Gizlilik Koşullarının İhlali: Kolektif Kitap, Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti., Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

 

 

SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER HAKKINDA

Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Analytics - Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılıyor. Google, toplanan verileri kendi reklam ağlarının reklamlarını bağlamlaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Google Analytics’i kapsam dışı bırakma tarayıcı eklentisini yükleyerek, Hizmet’deki etkinliğinizin Hizmet’i Google Analytics’e sunmasını engelleyebilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript’inin (ga.js, analytics.js ve dc.js) ziyaret etkinlikleriyle ilgili bilgileri Google Analytics ile paylaşmasını önler. Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Davranışsal Yeniden Pazarlama

Kolektif Kitap, Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra üçüncü parti web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanır. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmetimizdeki ziyaret geçmişinize dayanarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için çerezleri kullanıyoruz.

 • Google Ads - Google Ads yeniden pazarlama hizmeti Google Inc. tarafından sağlanmaktadır. Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’ten vazgeçebilir ve Google Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirebilirsiniz: http://www.google.com.tr/ ayarlar / reklamlar Google, web tarayıcınız için Google Analytics Eklenti Tarayıcı Eklentisini - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - kurmanızı da önerir. Google Analytics’i Seçme Tarayıcı Eklentisi, ziyaretçilerine verilerinin Google Analytics tarafından toplanmasını ve kullanılmasını önleme olanağı sağlar. Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr
 • Facebook - Facebook yeniden pazarlama hizmeti Facebook Inc. tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfayı ziyaret ederek Facebook’tan ilgi alanına dayalı reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Facebook’un ilgi alanına dayanmaktan vazgeçmek için reklamlar bu talimatları Facebook'tan takip eder: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook, Dijital Reklamlar İttifakı tarafından oluşturulan Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık İçin Öz Düzenleyici İlkelere bağlı kalmaktadır. Ayrıca, ABD’deki Dijital Reklamlar İttifakı’ndan http://www.aboutads.info/choices/, Kanada’da Kanada’daki Dijital Reklamlar İttifakı’ndan http://youradchoices.ca/ veya Avrupa'daki Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık İttifakı http://www.youronlinechoices.eu/ veya mobil cihaz ayarlarınızı kullanarak vazgeçebilirsiniz. Facebook'un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Facebook’un Veri Politikası’nı ziyaret edin: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarınız vardır. Kolektif Kitap, kişisel Bilgilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza izin veren makul işlemleri yapmayı amaçlamaktadır.

Sizinle ilgili hangi Kişisel Veriler hakkında bilgi sahibi olduğumuzu bilmek ve sistemimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

Bazı durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 • Erişim hakkı: Size ait bilgileri güncellemek veya silmek için. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinizin doğrudan hesap ayarları bölümünüzden erişmesini, güncellenmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, lütfen yardım için bizimle iletişime geçin.
 • Düzeltme hakkı: Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.
 • İtiraz etme hakkı: Kişisel Verilerinizi işleme koymamıza itiraz etme hakkınız vardır.
 • Sınırlama hakkı: Kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlamamızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Üzerinde bulunan bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış, makinede okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde kullanma hakkına sahipsiniz.
 • İznini geri çekme hakkı: Kolektif Kitap'nın kişisel bilgilerinizi işleme koyma iznine güvendiği herhangi bir zamanda izninizi geri çekme hakkınız vardır.

Lütfen, bu tür taleplere cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın.

Kişisel Verilerinizin toplanması ve kullanılması hakkında bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için, lütfen Avrupa Ekonomik Alanında (EEA) yerel veri koruma otoritenize başvurun.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında haklarınız neler? 

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

 

Çocukların Bilgisi

Önceliğimizin bir diğer bölümü de interneti kullanırken çocuklara koruma sağlamak. Ebeveynlerin ve velilerin çevrimiçi etkinliklerini gözlemlemeleri, bunlara katılmaları ve / veya izlemeleri ve yönlendirmeleri için teşvik ediyoruz.

Kolektif Kitap, 13 yaşın altındaki çocuklardan Kişisel Kimlik Bilgilerini kasıtlı olarak toplamaz. Çocuğunuzun web sitemizde bu tür bir bilgi verdiğini düşünüyorsanız, derhal bizimle iletişime geçmenizi ve elimizden gelen çabayı göstermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu tür bilgileri derhal kayıtlarımızdan kaldırmak için.

Yalnızca Çevrimiçi Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası sadece çevrimiçi aktivitelerimiz için geçerlidir ve web sitemizi ziyaret edenler için Kolektif Kitap'da paylaştığı ve / veya topladıkları bilgilerle ilgili olarak geçerlidir. Bu politika çevrimdışı olarak toplanan hiçbir bilgi veya bu web sitesi dışındaki kanallar için geçerli değildir.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki “geçerlilik tarihini” güncellemeden önce Hizmetimiz hakkında e-posta ve / veya belirgin bir bildirimde size bilgi vereceğiz.

Herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgi sahibi olmak için bu Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Onay

Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikamızı kabul etmiş ve Şartlar ve Koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Hakkınızdaki kişisel bilgilere erişmek, düzeltmek, değiştirmek veya silmek, şikayette bulunmak veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz info@kolektifkitap.com adresinden Gizlilik Uyumluluk Görevlimize e-postayla ulaşabilir veya Kolektif Kitap’la iletişime geçebilirsiniz. 

Kolektif Kitap © 2021 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır