top of page
İnsan Hayvan ve Ötesi // Kiraz Özdoğan, M. Fatih Tatari, Ali Bilgin

İnsan Hayvan ve Ötesi // Kiraz Özdoğan, M. Fatih Tatari, Ali Bilgin

Stok kodu: 9786052205884

İnsan, Hayvan ve Ötesi - Türkiye’de Hayvan Çalışmaları

Derleyenler: Kiraz Özdoğan, M. Fatih Tatari, Ali Bilgin

 

Katkıda Bulunanlar: 

Ezgi Burgan, Kiraz Özdoğan, Ali Bilgin, Özlem Güçlü,

Rumeysa Çavuş, Cansu Özge Özmen, Aslıhan Niksarlı,

Güray Tezcan

 

Yaşamlar arasında hiyerarşi kurulmayan bir dünya özlemiyle

 

Bu derleme Türkiye’de hayvan meselesi üzerine çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin özgün metinlerini bir araya getiriyor, her geçen gün derinleşen ekolojik kriz bağlamında daha da önem kazanan politik ekoloji ve hayvan çalışmaları külliyatına bir katkı sunuyor.

 

Yazarlar hayvan özgürlüğü, kırsal alanda ortakyaşam pratikleri, sokak köpekleri biyopolitikası, türler arası ilişkiler ve ölüm hiyerarşisi, hayvanların sinemada “kullanılması”, canlı hayvan deneyleri, kentsel esaret mekânları olarak hayvanat bahçeleri ve primatlar üzerinde yürütülen Covid-19 aşısı çalışmaları gibi hayvan meselesinin önemli ve güncel başlıklarını çoğul bir tartışma zemininde ele alırken insanmerkezci uygulama ve söylemleri sorguluyor, insanı her şeyin ölçüsü kabul eden bilimsel yaklaşımlara karşı çıkıyor ve farklı yaşam biçimleri oluşturmaya yönelik fikirlere değiniyorlar.

 

- Hayvan çalışmaları nasıl şekillenip zenginleşti?

- Canlı hayvan deneyleri nasıl gerekçelendirildi ve deney karşıtı hareket nasıl büyüdü?

- “Hayvanat bahçesi hayvanı” nedir?

 - İnsanlarla hayvanların dünyaları arasındaki gedikleri keşfetme pratikleri nerelerde aranmalı?

- Yoldaş tür ilişkisi nasıl kurulur?

- Şefkat etiği nedir, neden önemlidir?

- İnsan toplumlarındaki mücadeleleri hayvan mücadelesinden ayrı sürdürmek mümkün mü?

 • ALİ BİLGİN

  İstanbul’da hayvanları çok bir aileye doğdu. Uzun süre felsefe okudu. Çoğunlukla Galatasaray Üniversitesi’nde. Aynı üniversiteden lisans derecesi bulunuyor. Descartes’ın canlı kavrayışı hakkında bir yüksek lisans tezi üzerinde çalışmıştır.

  EZGİ BURGAN

  Araştırmacı, ekofeminist, yaylaların ve ormanların seslerine kulak veren meraklı bir dünyalı. İnsan, hayvan ve çeşitli canlılar arasındaki muhabbete dahil oluyor, işitebildiklerini yazıyor ve paylaşıyor. Türler arası ilişkilerin anlatıldığı hikâyelerin yeryüzünde sevgi, dostluk, dayanışma ve barışı yeşertebileceğine inanıyor. Son yıllarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde doktora tezi yazıyor; Haşhaş, Tofu ve Zeytin ismindeki üç kedi ile bir yuvayı paylaşıyor.

  RUMEYSA ÇAVUŞ

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrencisi. “Başka-Hayvan, Başka-Mekân: Hayvanat Bahçeleri ve Zooloji Müzelerinde Hayvanların Sergilenmesi” başlıklı doktora tezinde sergilenebilir canlıların yaşam ve ölümlerinin sorunsallaştığı vakalar üzerine çalışıyor.

  ÖZLEM GÜÇLÜ

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını School of Oriental and African Studies, University of London, Medya ve Film Çalışmaları Merkezi’nde; yüksek lisansını Central European University, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde; lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Son yıllarda hayvanların görünürlük rejimleri ve sinemada hayvan temsilleri üzerine düşünüyor ve yazıyor. Kasım 2014’ten beri Dodi’yle birlikte yaşıyor.

  ASLIHAN NİKSARLI

  Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversit