top of page
kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Alain Guyard

Alain Guyard 1966 yılında Creusot’da doğdu. Felsefe eğitimi aldı, Dijon’daki Bachelard Sosyal Merkezi’nde, Glasgow’da ve Mayence’ta hayal dünyası üzerine araştırmalar yaptı. 1990-2005 yılları arasında üniversite ve liselerde felsefe dersleri verdi. 2000 yılında felsefeyi Agamben’in deyimiyle insanı “çıplak hayata” indirgeyen bir varoluşun tehdidi altında olan ve dolayısıyla bu alanın acil ve hayati bir gereksinim haline geldiği topluluklara sunmaya karar verdi. 2003’te başta Nimes Hapishanesi olmak üzere çeşitli hapishanelerde felsefe atölyeleri düzenlemeye başladı. 2010 yılından itibaren müdahale alanını genişleterek psikiyatri çevrelerinde, hastanelerde, geçici tedavi ünitelerinde ve evsiz barınaklarında da atölyeler açtı. Alandaki çalışmaları yazdığı romanların, felsefe denemelerinin, tiyatro oyunlarının ayrılmaz parçalarıdır. Hepsi aynı siyasi endişeyi barındırır: Sembolik dünyanın kaybını tela etmek için kurgusal anlatımın gücüne sığınmak.

bottom of page