top of page
kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Bruce Fink

Lacancı psikanalist Bruce Fink, Lacan üstüne çok sayıda çalışmaya imza atmış, Lacan’ın temel eserlerini İngilizceye kazandırmıştır. Lacan’ın ölümünün hemen ardından kurulan Jacques Lacan psikanalitik enstitüsü École de la Cause freudienne üyesidir. 1993 ila 2013 yıllarında Pittsburgh’daki Duquesne Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde dersler vermiştir. Pittsburgh Psychoanalytic Center’ın yönetim kurulunda yer almaktadır. Başlıca eserleri arasında The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance [Lacancı Özne: Dille Jouissance Arasında], Lacancı Psikanalize Bir Giriş (Encore, 2016), Fundamentals of Psychoanalytic Technique [Psikanalitik Tekniğin Temelleri] yer almaktadır.

bottom of page