top of page
kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Gershom G. Scholem

Gerhard Scholem olarak da bilinen 1897 doğumlu Yahudi filozof ve tarihçi. Berlin'de İbranice, matematik ve felsefe eğitimi aldı. Yahudi mistisizmi olan Kabala’yı akademik alanda çalışılan konulardan biri haline getirmesiyle tanındı. Almanya'da büyüyen Scholem İbrani Üniversitesi'nde Yahudi mistisizmi alanında ilk profesör oldu. 1923’te Filistin’e göç etti ve İkinci Dünya Savaşı’na kadar entelektüel ortamı belirleyen Alman-Yahudi göçmen cemaatinin temel figürlerinden biri haline geldi. Geç antikiteden 20. yüzyıla kadar olan Kabala literatürünün analizi, mistik dinin fenomenolojisi, Yahudi tarihyazımı, Siyonizm gibi alanlarda çok sayıda eser verdi. Tüm konuşma ve denemeleri On Kabbalah and Its Symbolism adlı çalışmada yayımlandı.

bottom of page