top of page
kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Gonca Girgin

Gonca Girgin 1978’de İstanbul’da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü bitirdi. Etnomüzikoloji masterı ve Müzikoloji doktorası yaptı. 2006 yılında Tarihsel Müzikoloji alanında Müziği Yazmak isimli çalışmasını yayımladı. Master ve doktora eğitimleri süresince yöneldiği kültürel çalışmalar alanında kimlik, kültür politikaları, etnisite gibi konularda çeşitli makaleler yayımladı, uluslararası sempozyumlara katıldı. Yurtdışında Roman Dansı üzerine atölye ve sahne çalışmaları yaptı, birçok konserde icracı ve yorumcu olarak yer aldı. Çalışmalarına 2005’ten beri kentleşme, kültürel kimlikler ve toplumsal sınıfların politik kullanımları ve beden politikaları konularında aktivist ve araştırmacı olarak devam etmektedir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir ve bu alanlarda dersler vermektedir.

bottom of page