top of page
kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Michael Albert

Michael Albert aktivist, ekonomist, yayıncı ve yirmiden fazla kitabın, yüzlerce makalenin yazarıdır. South End Press, Z Magazine, Z Media Institute, ZNet'in kurucularındandır. Robin Hahnel’le birlikte katılımcı ekonomi adlı iktisadi gö­rüşün yaratıcısıdır. 2012’de Uluslararası Katılımcı Toplum Örgütünün (IOPS) kurulmasında rol almıştır. 1960’ların ortalarından beri devrimci, aktivist bir yaşam sürmektedir. Üniversitelerde, hapishanelerde ve Z yaz okuluyla Z Media Institute’ta dersler vermektedir.

bottom of page