top of page

"Yola devam ederken çok düşünme. Etrafına bak, yukarı bak, göğe bak – güneşe, aya, yıldızlara. Çevreni dinle – yağmurun çiselemesini, ayaklarının ıslak yosunlardan ayrılırken çıkardığı sesi, sessizliği. Kendine sor:
Neredeyim şimdi?"

kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Maxime Rovere

Felsefeci, çevirmen, yazar, akademisyen Maxime Rovere, École normale supérieure’de (Paris, Lyon) ve PUC’te (Rio de Janeiro, Brezilya) dersler vermiştir. Halen Buenos Aires, Princeton ve Montréal üniversitelerinde düzenli olarak konuşmalar gerçekleştirmektedir. Spinoza üzerine çalışmalarıyla tanınan Rovere, Spinoza’nın mektuplarını çevirmiş, filozofun yaşamı ve fikirleri etrafında örülmüş kurmaca eseri Spinoza Tayfası’nı (Kolektif Kitap, 2019) kaleme almıştır. Çalışmalarını yoğunlaştırdığı alanlardan diğeri de etkileşimsel etiktir. Aptallarla Ne Yapmalı? adlı kitabı (Kolektif Kitap, 2020) bunun ilk örneğidir. İkincisi Fransa’da Eylül 2020’de L’école de la vie: Erotique de l’acte d’apprendre [Yaşam Okulu: Erotik Öğrenme Edimi] adıyla Flammarion Yayınları’ndan çıkmıştır.

bottom of page