top of page
kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Albert Cossery

Albert Cossery (1913-2008): Mısır doğumlu Fransız yazar. On yedi yaşındayken hukuk eğitimini bitirmek için gittiği Paris’te okulu bitiremedi ve bütün yaşamını yazıya adadı. Eserlerinin tamamına yakınını Fransızca yazmasına, hayatının son altmış yılını Paris’te küçük bir otel odasında geçirmesine rağmen tüm romanları ya Mısır’da ya da diğer Arap ülkelerinde geçer. “Tembelliğin” kusur değil bir tefekkür hali olduğu yaşam felsefesine uygun olarak altmış yıl boyunca sekiz roman yazdı. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Tristan Tzara, Alberto Giacometti, Lawrence Durrell ve Jean Genet gibi dönemin diğer yazar ve sanatçılarıyla yakın arkadaşlıklar kurdu. İlk öykü kitabı Les hommes oubliés de Dieu (Tanrının Unuttuğu İnsanlar, Kanat Kitap, 2004) yirmi yedi yaşındayken yayımlandı, ardından Henry Miller’ın desteğiyle ABD’de İngilizce çevirisi çıktı. 1990’da Fransız Akademisi tarafından verilen Grand Prix de La Francophonie ve 2005’te Grand Prix Poncetton’na layık görüldü. İnsan ilişkilerine ve topluma getirdiği nüktedan ve kışkırtıcı olduğu kadar berrak ve derin bakışla Batı kültürünün son gerçek “anarşist” yazarı olarak kabul edilir. Döneminin avangard yazarlarının aksine hikâye anlatıcılığı can sıkıntısı ve muğlaklıklardan uzaktır. Başkahramanları adaletsiz toplumların düzenini bozan hırsızlar, züppeler, dilenciler, yersiz yurtsuzlardan oluşur. Dilenciler ve Kibirliler Türkçedeki ilk romanıdır.

bottom of page