top of page

"Yola devam ederken çok düşünme. Etrafına bak, yukarı bak, göğe bak – güneşe, aya, yıldızlara. Çevreni dinle – yağmurun çiselemesini, ayaklarının ıslak yosunlardan ayrılırken çıkardığı sesi, sessizliği. Kendine sor:
Neredeyim şimdi?"

kasifin_felsefesi_yazarli-insta1 (3).png

Alain Corbin

Fransa’nın yaşayan en önemli tarihçilerinden Alain Corbin Paris I-Sorbonne Üniversitesi, Tarih bölümünde emeritus profesördür. On dokuzuncu yüzyıl Fransa’sı üzerine uzmanlaşmıştır. Duyular, temsiller ve beden konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ünlü bir otorite kabul edilir. Annales Okulu’nda yetişmiş Corbin okulun kurucularından Lucien Febvre’in tarihçilik anlayışına paralel örnekler vermiştir. Koklama ve duyma deneyimleri, toplumsal imgelem, cehalet, eril arzu gibi konular üzerine kitapları vardır. Ayrıca iki ciltlik duygular tarihi Histoire des émotions’un (Seuil, 2016) editörlerindendir.

bottom of page