top of page
Babil'in Kadınları // Zainab Bahrani

Babil'in Kadınları // Zainab Bahrani

Stok kodu: 9786055029821

Babil'in Kadınları: Mezopotamya'da Toplumsal Cinsiyet ve Temsil

Zainab Bahrani

 

Babil'in Kadınları Antik Mezopotamya'daki hâkim kadınlık mefhumunu inceleyen hem tarihsel hem de sanat tarihsel bir çalışmadır ve bu topluma özgü, Batılı kurucu söylem tarafından inşa edilmiş kadınlık kavramına eleştirel bir yaklaşım getirmektedir.

 

Zainab Bahrani bu kültürün cinselliği ve toplumsal cinsiyet rollerini temsil üzerinden nasıl düşündüğünü çözümlerken, benzer birçok çalışmanın bağımlı olduğu eril iktidar/dişi tabiiyet gibi basit ikilikleri de sorunsallaştırıyor. Bu sayede, mevcut tanımların kadınların yaşanmış deneyimleriyle aslında örtüşmediğini, kadını eril öznelliğin nesnesi olarak konumlandırdığını göstermiş oluyor.

 

"Babil’in Kadınları toplumsal cinsiyet, göstergebilim, yapıbozum, psikanaliz ve tarihsel eleştiri bağlamındaki çağdaş eleştirel teorilerde zemin bulan kadınlık temsilleri hakkındaki bir çalışmadır ve bu alanlar, bir bütün olarak, sadece bu geçmiş kültürün araştırılmasını beslemekle kalmayıp aynı zamanda kendi payımıza geçmişi nasıl adlandırdığımızla yüzleşen metodolojik bir ağ oluşturur."

  • Zainab Bahrani 1962 yılında Bağdat’ta doğdu. New York Üniversitesi sanat tarihi bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Antik Yakındoğu çalışmaları, Yunan sanatı ve arkeolojisi alanlarında doktora yaptı. Mezopotamya ve Yunan sanatındaki temsil biçimlerinin kültürel, toplumsal, siyasi bağlamlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet ideolojileri üzerine birçok makale ve kitap yayımlayan Bahrani, postyapısalcı sanat, arkeolojik metodoloji ve cinsiyet rejimleri bağlamında performatif imge kavramına odaklandı. Yazar, Columbia Üniversitesi Antik Yakındoğu Sanatı ve Arkeolojisi bölümünde ders vermektedir.

     

300,00₺ Normal Fiyat
195,00₺İndirimli Fiyat

Diğer Kitaplarımız