top of page
Merak // Philip Ball

Merak // Philip Ball

Stok kodu: 9786055029159

Merak – Bilim Nasıl Her Şeyle İlgilenir Oldu?

Philip Ball

 

Bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişimi için itici bir güç olduğu düşünülen ve modern çağda genellikle bir erdem olarak nitelendirilen “merak”, her zaman böyle bir üne sahip miydi? Bugün yararlandığımız teknolojilerin kaynağı olan modern bilimin ortaya çıkışında bu özellik bir rol oynamış mıydı, yoksa meraklı olmak bir zamanlar eleştirilip lanetleniyor muydu?

 

Bugünden baktığımızda oldukça şaşırtıcı görünse de, merak her zaman olumlu çağrışımlar uyandırmıyordu. Bir zamanlar hor görülen ve düşünme eyleminde yeri olmadığı düşünülen bu özellik, birtakım meraklı insanların çabaları sayesinde, yavaş yavaş ve sezdirmeden bilim tarihine damgasını vurdu. Rönesans’ın rüzgârı beraberinde bilme isteğini, araştırma, inceleme ve öğrenme isteğini de getirmişti.

 

Philip Ball bir yandan merakın geçmişini incelerken, diğer yandan geleceğe bakmayı da unutmuyor. Günümüz bilim araştırmalarında kârlılığın, verimliliğin ve işe yararlığın öne çıkmaya başladığını, bu durumun bilimin seyrini değiştirebileceğini vurguluyor.

 

Merak: Bilim Nasıl Her Şeyle İlgilenir Oldu? bilim tarihini merak kavramı üzerinden inceleyerek, okuyucuyu bilimin işlevi hakkında düşünmeye sevk ediyor.

 

“Avrupa’da bilimin ortaya çıkışını ustalıkla inceleyen Merak, nasıl modernleştiğimizi modern okuyucuya sade bir üslupla aktarıyor. Philip Ball virtüözlerin hassasiyetini başarılı biçimde tarif ediyor: entelektüel bir merak, deneysel maharet ve Ball’un deyimiyle, ‘Her şeyi anlamak için herhangi bir yerden de başlanabileceğine’ duyulan inanç.”

Wall Street Journal

 

Merak, bilim tarihçilerinin basit kaçmaması (ya da bir zafer çağrışımı yaratmaması) için dikkat ederek kullandığı bir terim olan ‘bilimsel devrim’ hakkında geniş kapsamlı bir anlatım sunuyor. Kopernik ve Newton arasındaki tüm önemli bilim insanlarının incelendiği bu kitapta okuyucuyu düşünmeye itecek pek çok bilgi de yer alıyor.” Telegraph

  • Yazar Philip Ball, Nature dergisinde editör danışmanıdır. Bilimsel ve popüler medyada düzenli olarak yazan Ball’ın bilimsel konular üzerine yayımladığı birçok kitap arasında, 2005 yılı Aventis En İyi Bilim Kitabı Ödülüne layık görülen Critical Mass: How One Thing Leads To Another [Kritik Kütle: Nasıl Bir Şey Bir Diğerini Tetikledi] kitabı bulunmaktadır. Yazarın en son yayımlanan kitapları arasında, The Music Instinct [Müzik İçgüdüsü], Universe of Stone [Taşın Dünyası] ve son olarak Unnatural: The Heretical Idea of Making People [Doğa Dışı: İnsan Yapmaya Dair Sapkın Bir Fikir] yer almaktadır. Philip, Bristol Üniversitesi’nde fizik doktorası yapmıştır. 

     

     

Diğer Kitaplarımız